Stell/Fôring      Avl      Bur      Ny kanin?      Flere kaniner sammen?      Sykdom

 

  Startside      Aktuelt      Oppdrettet      Fransk vedder      Sachsengold      Andre kaniner      Kull      Til Salgs      Kaninhold      Kontakt      Linker   

 

 

 

 

 

 

Hvor mange kaniner bør man ha??

 

Dette spørsmålet dukker stadig opp. Jeg prøver derfor å sette ned mine erfaringer og min lærdom slik at den kan komme andre til nytte.

 

 

En kanin?

Hvis man skaffer seg en kanin og lar denne få være sammen med menneskene den bor sammen med så finner den seg bra til rette. Kaninen er et kolonidyr, dvs at de lever i flokk, men at de har sine egne huler. Der vil de ikke tillate at en annen kanin kommer og trenger seg på. En kanin som blir stående alene i buret sitt dag ut og dag inn vil bli ensom. Hvis man derimot bruker litt tid på den hver dag så vil den bli riktig så tam og koselig å være sammen med!!

 

Hvis du skal anskaffe deg en kanin så er det best å ha en han. Hannene er generelt roligere enn huene. Får man problemer med at hannkaninen markerer veldig kan den kastreres.

 

Huenes sterke morsinnstinkt gjør at de har et litt mer ujevnt temperament. Mange huer er riktig så kosete, men i perioder der huene er i brunst kan de bli morske og noen biter. Deres psyke er så innstilt på å få unger at noen blir skinndrektige (innbilt svangerskap). De vil da lage reir og nappe seg som om de naturlig ville gjort om de skulle hatt unger.

 

 

To kaniner sammen?

To hanner kan man absolutt ikke ha sammen. Når de blir kjønnsmodne begynner de og sloss og lager store skader på hverandre.

To huer fra samme kull vil som oftest kunne leve sammen i fred og fordragelighet, men det finnes ingen regel uten unntak. De har stor glede av hverandre, hverandres selskap og sysselsetter hverandre. Ofte ligger de tett ved siden av hverandre og sover. Jeg har prøvd å la flere kullsøstre bo i store binger sammen, men når de kommer i brunst så ser man lett hvem som er sjefen. Den største og sterkeste jager mye på de andre kaninene og skaper bråk og uro. Hvis dette blir for ille så skiller jeg huene.

 

En hu og en hann er det ideelle å ha sammen, men det sier seg jo selv at det vil det bli unger av hele tiden. Det jeg vil anbefale er å ha en kastert hann sammen med ei hu. Det er fordi en kastrert hann vil finne seg i å bli dominert av hua.

 

 

To kaniner?

To kaniner i hvert sitt bur med mulighet for å se og lukte hverandre er også en god løsning. Da slipper man slossing og at de stresser hverandre unødvendig samtidig som de ikke blir så ensomme.